N a s z e   P l a c ó w k i

Łącznie 13 placówek
Zatrudnionych 129 osób na umowę o pracę oraz 78 na umowę zlecenie.
Fundacja otacza opieką ok. 400 podopiecznych.


Placówki Fundacji:

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Łopuszce Małej, które odpowiada za obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną prowadzonych Domów Dla Dzieci:

 

Dyrektor: Monika Florek

Zastępca Dyrektora: Dominika Kolano

 

 • Dom dla Dzieci w Dynowie

                           koordynator: Paulina Fejdasz                             

   

 • Dom dla Dzieci w Łopuszce Małej

  koordynator: Jadwiga Horodecka

   

 • Dom dla Dzieci w Rakszawie

  koordynator: Iwona Bachta

   

 • Dom dla Dzieci w Przeworsku

  koordynator: Monika Sochalska

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Przeworsku

Dyrektor: Emilia Pelc

 

 

Dom Formacyjno – Szkoleniowy w Lipniku

 

Dyrektor: ks. Waldemar Kluz
 

 

Świetlice i Klub dla dzieci i młodzieży w Rzeszowie:

 • Świetlica przy ul. Podwisłocze 6

  kierownik: Agnieszka Kłusek

   

 • Świetlica przy ul. Hoffmanowej 23

  kierownik: Marzena Bieniasz

   

 • Klub Młodzieżowy przy ul. Hoffmanowej 23

  kierownik: Martyna Tomaszewska


   

 

Przystań Matki Bożej w Jarosławiu:

 

 • Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn

 

Dyrektor; Janusz Gałas

 

 • Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy KOLGMED

 

                oraz Hospicjum „Dom Ulgi w Cierpieniu”

 

Dyrektor: Justyna Balicka

 

 

Dom Miłosierdzia "Belweder"  w Przeworsku

 

Dyrektor: Jan Wygnaniec