RADA I ZARZĄD FUNDACJI

Rada Fundacji:

Ks. Piotr Buk – Przewodniczący Rady Fundacji

tel. 604 051 291

piotr.buk@wzrastanie.com.pl

Teresa Nalepa – Członek Rady Fundacji

Leokadia Ostrowska – Członek Rady Fundacji

Józef Olejko – Członek Rady Fundacji

ks. Tomasz Węgrzyński - Członek Rady Fundacji

 

Zarząd Fundacji:

Anna Sęk – Przewodnicząca Zarządu Fundacji

tel. 781 151 280

anna.sek@wzrastanie.com.pl

Sławomir Spaczyński – Członek Zarządu Fundacji

Janusz Gałas – Członek Zarządu Fundacji

Paweł Hajnus – Członek Zarządu Fundacji

Jan Wygnaniec - Członek Zarządu Fundacji