WOLONTARIAT

"Kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek,

potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym. 

Blisko niego."

                                              / Św. Jan Paweł II /

 

      Od początku działalności Fundacji WZRASTANIE w wolontariat opiekuńczy oraz akcyjny włączyło się wiele osób przeszkolonych z zakresu niesienia pomocy dzieciom, młodzieży oraz chorym i ich rodzinom.

 

   

 

       Chcesz pomagać ludziom? Masz trochę dobrej woli? Masz otwarte serce i wolny czas, który chcesz dobrze wykorzystać? Napisz do nas, zadzwoń lub przyjdź do naszej Placówki, posłuchaj doświadczonych w służbie samarytańskiej

 

 

 

 

Nie musisz mieć wielkich kwalifikacji 

i doświadczenia, ale wrażliwość serca

na los drugiego człowieka

Wystarczy, że chcesz pomóc!

 

Spróbuj, a zobaczysz, że warto czynić dobro,

ale mądrze i wytrwale...